Camera Clarification

This clarification text has been prepared by Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Tic. A.Ş. (
‘’Sunlight Hotel’’) acting in the capacity of data controller, within the framework of Article
10 of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVKK”) and the Communiqué on the
Procedures and Principles to be Followed in Fulfilling the Disclosure Obligation, in order to
inform you about the purposes of processing your personal data, legal reasons, collection
method, to whom it can be transferred and your rights under the KVKK.
www.
A total of 28 security cameras are installed on the exterior of our service area, in the corridors
of the building, on the terrace, in the café and in the lobby to ensure the security of our service
area, and the recording process is supervised by administrative affairs.
Your personal data in question is processed by automatic means based on the legal reason
“data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that
it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject” in Article 5 of the
Law. In addition, your personal data may be transferred to judicial authorities or relevant law
enforcement agencies upon request to resolve legal disputes or in accordance with the relevant
legislation.
Article 20 of the Constitution stipulates that everyone has the right to be informed about
personal data concerning him/her. Article 11 of the LPPD lists the rights of the personal data
subject under the law.
You may submit your requests within the scope of Article 11 of the Law regulating the rights
of the data subject, according to Article 5 of the “Communiqué on the Procedures and
Principles of Application to the Data Controller”, Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Tic.
A.Ş. ( ‘’Sunlight Hotel’’) ” Emin Sinan Mah. Piyer Loti Cad. No:28 İç Kapı No:1
Fatih/İstanbul ” in writing or you can send it to info@sunlighthotelistanbul.com e-mail
address.

—–TR—–

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik
Ulaşım Tic. A.Ş. ( ‘’Sunlight Hotel’’) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme
amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK
kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır. www.akkasgroup.com

Hizmet sahamızın dış cephesinde, bina koridorlarında, terasta, kafede ve lobide olmak üzere
toplam 28 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması
amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.
Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği
talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin
kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Emin Sinan Mah.
Piyer Loti Cad. No:28 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya
info@sunlighthotelistanbul.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>