Legal

This clarification text has been prepared by Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Tic. A.Ş. (
‘’Sunlight Hotel’’) acting in the capacity of data controller, within the framework of Article
10 of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVKK”) and the Communiqué on the
Procedures and Principles to be Followed in Fulfilling the Disclosure Obligation, in order to
inform you about the purposes of processing your personal data, legal reasons, collection
method, to whom it can be transferred and your rights under the KVKK.
www.
A total of 28 security cameras are installed on the exterior of our service area, in the corridors
of the building, on the terrace, in the café and in the lobby to ensure the security of our service
area, and the recording process is supervised by administrative affairs.
Your personal data in question is processed by automatic means based on the legal reason
“data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that
it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject” in Article 5 of the
Law. In addition, your personal data may be transferred to judicial authorities or relevant law
enforcement agencies upon request to resolve legal disputes or in accordance with the relevant
legislation.
Article 20 of the Constitution stipulates that everyone has the right to be informed about
personal data concerning him/her. Article 11 of the LPPD lists the rights of the personal data
subject under the law.
You may submit your requests within the scope of Article 11 of the Law regulating the rights
of the data subject, according to Article 5 of the “Communiqué on the Procedures and
Principles of Application to the Data Controller”, Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Tic.
A.Ş. ( ‘’Sunlight Hotel’’) ” Emin Sinan Mah. Piyer Loti Cad. No:28 İç Kapı No:1
Fatih/İstanbul ” in writing or you can send it to info@sunlighthotelistanbul.com e-mail
address.

—–TR—–

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik

Ulaşım Tic. A.Ş. ( ‘’Sunlight Hotel’’) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme

amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK

kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla

hazırlanmıştır. www.akkasgroup.com


Hizmet sahamızın dış cephesinde, bina koridorlarında, terasta, kafede ve lobide olmak üzere

toplam 28 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması

amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler tarafından denetlenmektedir.


Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.

Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği

talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme

hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin

kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Emin Sinan Mah.

Piyer Loti Cad. No:28 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya

info@sunlighthotelistanbul.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

As Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunlight Hotel”) we use
cookies to make the most efficient use of our websites and to improve your user experience. If
you do not prefer to use cookies, you can delete or block cookies from your browser settings
or from the detailed cookie removal description below. However, we would like to remind
you that this may affect your use of our websites. We will assume you agree to the use of
cookies on our websites unless you change your cookie settings in your browser. You can
access the regulations on the data collected from the Clarification Text on our websites.
Our cookies are used to provide you with anindividualized experience,to improve our services
and optimize your experience when using our websites.
Cookies can be evaluated under different headings according to their purpose and forms of
use. Some of these headings are explained below;

Session cookies: These are temporary cookies, deleted when you close your browser, so they
are not persistent. These are used for purposes such as ensuring security and continuity for
you and our websites during your visits.

Persistent cookies:These cookies remain in your browser’s sub-folders until they are either
removed by your action or the time range within the cookie expires. These cookies help our
website remember your information and choices in yourfuture visits.

First and third-party cookies: First-party cookies are cookies used by our website. Third-
party cookies are cookies installed on your computer other than our website.

Mandatory cookies: These are cookies of anonymous nature that are installed to ensure the
http://sunlighthotelistanbul.com/ websites function and offer their features properly.
Functional and analytical cookies: Functional cookies are used to remember your
preferences and help us improve your browsing experience, and analytical cookies are used to
allow us to see which of our pages attract more attention, which resources are viewed most,
and enable us to view the traffic on our websites and offer services in line with the traffic.
Cookies of this nature are also anonymous.
Session cookies, mandatory cookies, persistent cookies as well as functional and analytical
cookies are used on website and/or websites or mobile web of Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik
Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunlight Hotel”)
The user can remove persistent cookies and reject both session cookies and persistent cookies
by following the instructions given in the “help” file of their internet browser or by visiting
“www.allaboutcookies.org” or “www.youronlinechoices.eu”. If the user rejects permanent
cookies or session cookies, they can continue to use the said website or mobile web but may
not be able to access all functions of the said media or their access may be limited.

How to delete cookies?

Most cookies are easy to delete. Simply select your browser and follow the instructions.

Chrome
1. Press the Ctrl + Shift + Delete keys on your keyboard.
2. Select a time range.
3. Select the ‘Cookies and other site data’ checkbox.
4. Click on “Clear data” button.

Firefox
1. Press the Ctrl + Shift + Delete keys on your keyboard.
2. Select a time range to clear.
3. Select the ‘Cookies’ checkbox.
4. Click on “Clear Now” button.

Safari
1. Select Preferences on the Safari menu.
2. Go to the Privacy tab.
3. Click on ‘Manage website data’.
4. Click on ‘Remove All’.

Edge
1. Press the Ctrl + Shift + Delete keys on your keyboard.
2. Select the ‘Cookies and saved website data’ checkbox.
3. Click on “Clear” button.

Internet Explorer
1. Press the Ctrl + Shift + Delete keys on your keyboard.
2. Select the ‘Cookies and website data’ checkbox.
3. Click on “Delete” button.

—–TR—–

Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi olarak internet sitelerimizden
en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler
kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından veya
aşağıdaki detaylı çerez kaldırım açıklamasından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.
Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.
Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez
kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet
sitelerimizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.
Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim
sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.
Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu
başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır;
Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı
değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi
amaçlarla kullanılırlar.
Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar
tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir
sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.
Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan
çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.
Zorunlu çerezler: http://sunlighthotelistanbul.com/ internet sitelerinin düzgün şekilde
çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim
nitelikte çerezlerdir.
İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi
geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini,
hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği
görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu
nitelikte çerezler de anonimdir.
Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi’nin internet sitesi ve/veya
sitelerinde veya mobil web de oturum çerezleri, zorunlu çerezler, kalıcı çerezler ile işlevsel ve
analitik çerezleri kullanmaktadır.
Kullanıcı internet tarayıcılarının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya
” www.allaboutcookies.org ” veya “www.youronlinechoices.eu ” adresini ziyaret ederek kalıcı
çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı
kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya
mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine
erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Çerezler nasıl silinir?

Çerezlerin çoğunun silinmesi kolaydır. Sadece tarayıcınızı seçin ve talimatları izleyin.

Chrome
1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
2. Bir zaman aralığı seçin. www.akkasgroup.com
3. ‘Çerezler ve diğer site verileri’ onay kutusunu seçin.
4. “Verileri temizle” düğmesini tıklayın.

Fire fox
1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
2. Temizlenecek bir zaman aralığı seçin.
3. ‘Çerezler’ onay kutusunu seçin. www.akkasgroup.com
4. “Şimdi temizle” düğmesini tıklayın.

Safari
1. Safari menüsünden Tercihler’ i seçin.
2. Gizlilik sekmesine gidin. www.akkasgroup.com
3. ‘Web sitesi verilerini yönet’ i tıklayın.
4. ‘Tümünü Kaldır’ ı tıklayın.

Edge
1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
2. ‘Çerezler ve kaydedilmiş web sitesi verileri’ onay kutusunu seçin.
3. “Temizle” düğmesini tıklayın.

Internet Explorer
1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
2. ‘Çerezler ve web sitesi verileri’ onay kutusunu seçin. www.akkasgroup.com
3. “Sil” düğmesini tıklayın.

Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunlight Hotel”)we have
prepared this disclosure in order to inform our online visitors, customers, potential customers,
supplier employees and supplier authorities regarding the processing, storage and transfer of
your personal data within the framework of the Turkish Law on Protection of Personal
Datano 6698 (“KVKK”) and its activities arising from relevant legislation and legal
regulations.

1) What are the Personal Data Categories We Process and For What Purposes Do We
Process Them?
Personal information of our business partners can be processed by Neh İnşaat Turizm ve
Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunlight Hotel”) according to article 4.2 of
KVKK in accordance with the principles of
(i)Being in conformity with the law and good faith
(ii)Being accurate and if necessary, up to date
(iii)Being processed for specified, explicit, and legitimate purposes,
(iv)Being relevant, limited and proportionate to the purposes for which data are processed,
(v)Being stored only for the time designated by relevant legislation or necessitated by the purpose
for which data are collected
within the scope of our ongoing business relations with our business partners, it can be
processed for the following purposes.(It is possible for one person to fall into multiple
categories)

A. Visitor
Physical space security information of our visitors (e.g. camera recordings);
a) creation and tracking of visitor records,
b) for the purposes of ensuring physical space security.
B. Our Online Visitor
Transaction security information(e.g. your IP address information) of our online visitors
using our website and (if you provide us with them), identification information, contact
information (eg your e-mail address) will be processed for the following purposes.
a) conducting activities in accordance with the legislation
b) conducting information security processes

2
c) tracking of requests / complaints
d) conducting communication activities
e) giving information to authorized persons, institutions and organizations
f) access to our website via the Internet

C. Customers
Identity information, contact information, customer transaction information(e.g.
accommodation information), physical spacesecurity information, financial information, legal
transaction information, marketing information(e.g. shopping history information) of the
authorities and / or customers of our natural or legal person customers will be processed for
the following purposes.
a) conducting activities in accordance with the legislation,
b) conducting financial and accounting affairs,
c) follow-up and execution of legal affairs,
d) execution of goods/service procurement processes,
e) execution of after-sales support services for goods/services,
f) execution of goods/service sales processes,
g) execution of goods/service production and operation processes,
h) execution of customer relationship management processes,
i) conducting activities for customer satisfaction,
j) conducting marketing analysis studies,
k) providing information to authorized persons, institutions and organizations,
l) ensuring physical space security,
m) carrying out storage and archive activities,
n) execution of advertising/campaign/promotion processes, sending commercial
electronic messages.
D. Our Potential Customers
Identity information,contact information,customer transaction information,physical space
security information,marketing information of the employees and / or customers of our
natural or legal person customers will be processed for the following purposes.
a) managing the sales processes of goods / services,
b) conducting contract processes,
c) ensuring physical space security,
d) conducting advertising / campaign / promotion processes,

3

E. Our Supplier Employee
Identification information,contact information,physical space safety information,professional
experience information(e.g. in-service training information) of our supplier employees will
be processed for the following purposes.
a) conducting communication activities,
b) execution / audit of business activities,
c) ensuring physical space security,
d) conducting supply chain management processes,
e) conducting logistics activities,
f) conducting activities in accordance with the legislation,
g) conducting occupational health / safety activities.
F. Our Supplier Representative
Identity information,contact information,physical space security,customer transaction
information,financial information,marketing information,legal transaction information of our
natural person suppliers or legal person supplier representativeswill be processed for the
following purposes.
a) conducting / audit of business activities,
b) conducting procurement of goods / services,
c) conducting financial and accounting affairs,
d) conducting contract processes,
e) conducting of investment processes,
f) ensuring physical space security,
g) follow-up and conducting of legal affairs

2) What are the Collection Methods of Your Personal Data?

Your personal data mentioned above in categories are gathered in automatedor non-
automated ways through physical means such as order forms, contracts, visitor forms, or

information systems and electronic devices (e.g. telecommunications infrastructure,
computers and phones), third parties (e.g. KKB and Findeks Report), our website and other
documents declared by the person concerned.
3) What Is the Legal Reason For Collecting Your Personal Data?
Your personal data is processed by Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim
Şirketi (“Sunlight Hotel ”) in order to achieve the objectives described above, it is processed
based on the following legal reasons stated in Article 5 of KVKK;
(i) Clearly prescribed by law

4

(ii) Provided that it is directly related to the establishment or execution of a
contract, the processing of personal data of the parties necessary to the
contract
(iii) Data processing is mandatory for the data controller to fulfiltheir legal
obligation
(iv) Data processing is mandatory for the establishment in order to exercise
orprotecta right
(v) Data processing is mandatory for the legitimate interests of the data
controller, provided it does not harm the fundamental rights and freedoms of
the person concerned.

When the data processing activity cannot be based on one of the above legal reasons, your
personal data is processed based on your explicit consent.

4) Do We Transfer Your Personal Data to a Third Party?
a)Personal data belonging to our visitors if required by the relevant legislation can be
shared with law enforcement and judicial authorities for the purpose of resolving legal
disputes.
b) Personal data of our online visitors if required by the relevant legislation can be shared
with judicial authorities and authorized public institutions and organizations for the purpose
of resolving legal disputes.
c) Personal data belonging to our customers, within the scope stipulated by legal
regulations, it is transferred to authorized public institutions and organizations, our financial
advisor and cargo company in order to carry out the activities in accordance with the
legislation, to follow and carry out legal affairs, to inform authorized persons, institutions and
organizations. In addition, such personal data may be transferred to the law firm and judicial
authorities from which we receive services in order to be used as evidence in legal disputes
that may arise in the future.
d)The personal data of our potential customers can be transferred to the law firm and
judicial authorities in which we receive service in order to be used as evidence in future legal
disputes.
e) Personal data belonging to our supplier employees are transferred to authorized public
institutions and organizations; cargo companies and financial advisors for the purposes of
conducting activities in accordance with the legislation, following and conducting legal
affairs, informing authorized persons, institutions and organizations, and conducting /
auditing business activities within the scope stipulated by the legal regulation. In addition,
such personal data may be transferred to the law firm and judicial authorities from which we
receive services in order to be used as evidence in legal disputes that may arise in the future.

5

f) The personal data belonging to our supplier official are transferred to authorized public
institutions and organizations, companies, banks and our financial advisor in order to carry
out the activities in accordance with the legislation, to follow and carry out legal affairs, to
provide information to authorized persons, institutions and organizations, and to carry out /
supervise business activities within the scope stipulated by legal regulations. In addition, such
personal data may be transferred to the law firm and judicial authorities from which we
receive services in order to be used as evidence in legal disputes that may arise in the future.

5) How Can You Exercise Your Rights Regarding Your Personal Data?
Your requests within the scope of Article 11 of the Law on Protection of Personal Data no
6698, which regulates the rights of the persons concerned, can be conveyed to Neh İnşaat
Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“ Sunlight Hotel ”)through the
“Application Form to Data Controller” prepared for your convenience in accordance with the
“Notification Regarding the Application Procedures and Principles of Application to Data
Controller” at the address ‘’ http://sunlighthotelistanbul.com/ ‘’
Data Controller: Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“ Sunlight
Hotel ”)
Address: Emin Sinan Mah. Piyer Loti Cad. No:28 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul
Mail: info@sunlighthotelistanbul.com

—–TR—–

Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunlight Hotel ”) olarak;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal
düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi,
saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi,
Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi
Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla
İşliyoruz? www.akkasgroup.com
Kişisel bilgileriniz Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi tarafından
KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme,
ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz
kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda işlenebilecektir.
A. Ziyaretçilerimiz
Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);
a) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
b) fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.
B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz
Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi

bilginiz), ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-
posta adresiniz);

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) talep/şikayetlerin takibi,
d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
f) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

2

C. Müşterilerimiz
Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi),
fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem
bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);
a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
c) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
d) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
e) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
f) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
g) mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
h) müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
i) müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
j) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
k) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
l) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
m)saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
n) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti
gönderebilmesi,amaçları ile işlenecektir.
D. Potansiyel Müşterilerimiz www.akkasgroup.com
Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan
güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;
a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir
E. Tedarikçi Çalışanımız
Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri,
a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Yetkilimiz www.akkasgroup.com

3

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri,
iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri,
pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;
a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler,
ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör.
telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks),
web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan
veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunlight
Hotel ”) tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda
KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla;
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? www.akkasgroup.com
a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve
ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla
paylaşılabilecektir.
b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; mali

4

müşavirimize ve kargo şirketine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride
çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız
hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda
delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara
aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; kargo şirketlerine ve mali müşavire aktarılmaktadır.
Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak
kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara
aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarına; şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır.
Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak
kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara
aktarılabilecektir.
5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz? www.akkasgroup.com
Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunlight Hotel ”) olarak,
kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.
6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Neh
İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Sunlight Hotel ”) ait
“http://sunlighthotelistanbul.com’’ adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri
Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Emin Sinan Mah. Piyer Loti Cad. No:28 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul
Mail: info@sunlighthotelistanbul.com

CREDIT CARD FORM DISCLOSURE TEXT

This clarification text is hereby submitted by Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Tic. A.Ş.
(”Sunlight Hotel”), acting in the capacity of data controller, within the framework of Article
10 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (”KVKK”) and the Communiqué
on the Procedures and Principles to be Followed in Fulfilling the Obligation of Disclosure, in
order to inform you about the purposes of processing your personal data, legal reasons,
method of collection, to whom it can be transferred and your rights under the KVKK.
Your personal data such as name, surname, address, telephone, e-mail, e-mail, card no, date,
cvv that you share through this form are processed for the purposes of enabling the relevant
persons to benefit from the products and services offered by our company, to receive
payments and to carry out the relevant business processes. These data are received in a
completely reliable manner and are not used for any other purpose.
The personal data in question are processed automatically based on the legal reasons stated in
Article 5 of the KVKK, “provided that it is directly related to the establishment or
performance of a contract, it is necessary to process personal data belonging to the parties to
the contract” and “it is mandatory for the data controller to fulfill its legal obligation” and will
only be shared with the relevant judicial authorities in legal disputes.
You may submit your requests within the scope of Article 11 of the Law regulating the rights
of the data subject in accordance with the “Communiqué on the Procedures and Principles of
Application to the Data Controller”, Emin Sinan Mah. Piyer

—–TR—–
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik
Ulaşım Tic. A.Ş. ( ‘’Sunlight Hotel’’) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme
amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK
kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
İşbu form aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, adres, telefon, e-mail, kart no, tarih, cvv kişisel
verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak,
ödeme alabilmek ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Bu veriler
tamamen güvenilir bir şekilde alınmakta ve amaç dışında kullanılmamaktadır.
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir
ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Emin Sinan Mah. Piyer Loti
Cad. No:28 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya
info@sunlighthotelistanbul.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

This lighting text is prepared by Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim
Şirketi (“Sunlight Hotel İstanbul”)according to the 10th section of the Law on Personal Data
Protection No. 6698 within the scope of the Notification Regarding the Procedures and
Principles to be Followed in Fulfilling the Obligation of Lighting about the accommodation
cards necessary in order to make accommodation.
The personal data you share through the stay limited to identification information (name,
surname, TC identification number, passport number, name, surname and TC identification
number of the people staying with you, birthdate, identification type, date and number,
occupation, permanent address), contact information (e.g., phone number, address, e-mail
address,) necessary information in order to make payment (credit card information) and
company information data are processed in order to fulfil the legal obligations of the data
controller and establish your hotel accommodation.
The personal data you will share in question must be accurate and up to date in line with the
principles of; Pursuant to paragraph (1) of Article 4 of the KVKK, “a) To comply with the law
and the rule of honesty b) To be correct and up-to-date when necessary c) To be processed for
specific, explicit and legitimate purposes ç) To be associable, limited and proportional for the
purpose of processing d) to be kept for the period stipulated in the relevant legislation or
required for the purpose for which they are processed” The data subject is responsible for any
disputes that may arise from the processing of incorrect and outdated personal data.The
personal data in question is processed in automated or non-automated ways in accordance
with the 5th Article of the Law on Personal Data Protection based on legal reasons of “explicit
envision in the law”, “being mandatory for the data controller to fulfil their legal obligation”
and ” being mandatory for the benefit of the data controller, provided that the data controller
does not harm the basic rights and freedoms of the data subject” provided that it is partly or
entirely part of a data recording system. Your personal data will be transferred to authorized
state institutions and organizations if requested.
Your requests within the scope of Article 11 of the Law on Protection of Personal Data, can
be conveyed in accordance with the “Notification Regarding the Application Procedures and
Principles of Application to Data Controller” through writing via the address Emin Sinan
Mahallesi Piyer Loti Caddesi No:28 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul or through e-mail via
muhasebe@sunlighthotelistanbul.com

I have read this clarification text understood
NAME SURNAME, SİGNATURE

—–TR—–

Değerli Misafirimiz;
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik
Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunlight Hotel İstanbul ”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde konaklama
yapabilmek için gelen değerli misafirlerimiz hakkında hazırlanmıştır.
Konaklama esnasında paylaştığınız kimlik bilgileri (ör: ad, soyadı, TC kimlik numarası,
pasaport numarası, doğum tarihi, plaka bilgisi sizinle beraber kalacak kişilerin kimlik
bilgileri) iletişim bilgisi (ör: Telefon numarası, e-mail adresi), ile sınırlı olan kişisel
verileriniz sunulan konaklama hizmetinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine
getirebilmesi, müşteri memnuniyetin sağlanabilmesi ve otel konaklama kaydınızın
oluşturulması amacıyla işlenmektedir.
Söz konusu paylaşacağınız kişisel verileriniz KVKK’nın 4’üncü maddesinin (1) numaralı
fıkrası gereğince “a) Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma b) Doğru ve gerektiğinde
güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü olma. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilme.” İlkeleri doğrultusunda doğru ve güncel olmalıdır. Doğru ve
güncel olmayan kişisel verilerin işlenmesi oluşabilecek uyuşmazlıklarda ilgili kişi
sorumludur. Diğer işleme faaliyetleri kapsamında kalan kişisel verileriniz ise, KVKK’nın 5.
maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu
olması” hukuki işleme sebeplerine dayanarak kısmen veya tamamen bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Söz
konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi
amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve yetkili kamu kurum kuruluşlarına
aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Emin Sinan Mahallesi Piyer
Loti Caddesi No:28 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya
muhasebe@sunlighthotelistanbul.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.
AD SOYAD – İMZA

This Clarification Text is hereby submitted by Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Tic.
A.Ş. (”Sunlight Hotel”), acting in the capacity of data controller, within the framework of
Article 10 of the Personal Data Protection Law No. 6698 (”KVKK”) and the Communiqué on
the Procedures and Principles to be Followed in Fulfillment of the Disclosure Obligation, in
order to inform you about the purposes of processing your personal data, legal reasons,
method of collection, to whom it can be transferred and your rights under the KVKK.
Your personal data such as name, surname, telephone, e-mail address, passport number, date
of birth, gender, which you share through the Reservation Form on our website, are processed
for the purposes of carrying out the necessary work by the business units to benefit the
relevant persons from the products and services offered by our company, carrying out the
relevant business processes, sending commercial electronic messages within the scope of
advertising and campaign activities.
The personal data in question is processed automatically based on the legal reason “provided
that it is directly related to the establishment or performance of a contract, it is necessary to
process personal data belonging to the parties to the contract” in Article 5 of the KVKK and
based on your explicit consent in order to send you commercial electronic messages and will
only be shared with the relevant judicial authorities in legal disputes.
You can send your requests within the scope of Article 11 of the Law regulating the rights of
the data subject, according to the “Communiqué on the Procedures and Principles of
Application to the Data Controller”, in writing to Emin Sinan Mah. Piyer Loti Cad. No:28 İç

Kapı No:1 Fatih/Istanbul in writing or you can send it to info@sunlighthotelistanbul.com e-
mail address.

An application form that you can use has been published on our website for your information
and convenience.

—–TR—–
İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden eden Neh İnşaat Turizm ve
Otelcilik Ulaşım Tic. A.Ş. ( ‘’Sunlight Hotel’’) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin
işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK
kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
İnternet sitemizdeki Rezervasyon Formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-posta
adresi, pasaport numarası, doğum tarihi, cinsiyet kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, reklam ve kampanya
faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak ve iletişim bilgileriniz
sizlere ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla açık rızanıza dayanarak otomatik yolla
işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, , Emin Sinan Mah. Piyer
Loti Cad. No:28 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya
info@sunlighthotelistanbul.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına
internet sitemizde yayınlanmıştır.

1. General Explanations akkasgroup.com
Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“LPPD”) grants personal data owners
(“Applicant”), who are defined as data subjects, the right to make certain requests regarding
the processing of their personal data in accordance with Article 11 of the LPPD.
The application form has been prepared in order to determine your relationship with Sulhan
Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi ( ‘’Sunlight Hotel’’) to
determine your personal data processed by Sunlight Hotel, if any, and to respond to your
application accurately and within the legal period. In order to ensure the security of your
personal data and to prevent unlawful data transfer, additional information may be requested
by Sunlight Hotel for identification and authorization. In the event that the information
specified by the Applicant is not correct and / or up-to-date or the requests are unauthorized,
the Applicant is responsible for this matter.
Pursuant to Article 7 of the Communiqué on the Procedures and Principles of Application to
the Data Controller, if the Applicant’s application is to be answered in writing, no fee is
charged up to ten pages. A transaction fee of 1 Turkish Lira may be charged for each page
over ten pages. If the response to the application is given in a recording medium such as CD,
flash memory, etc., a fee may be charged up to the cost of the recording medium.
2. Scope of the Right to Apply under Article 11 of the LPPD
The Applicant may apply to Sunlight Hotel Company and request the following:
1) Learn whether their personal data is being processed,
2) Request information if their personal data has been processed,
3) To learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance
with their purpose,
4) To learn the third parties to whom personal data are transferred domestically or abroad,
5) To request correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing and to
request notification of the transaction made within this scope to third parties to whom
personal data is transferred,
6) Although it has been processed in accordance with the provisions of the KVKK and other
relevant laws, to request the deletion, destruction or anonymization of personal data in the
event that the reasons requiring its processing disappear and to request notification of the
transaction made within this scope to third parties to whom personal data is transferred,
7) To object to the occurrence of a result against him/her by analyzing his/her processed data
exclusively through automated systems,
8) In case of damage due to unlawful processing of personal data, to demand compensation
for the damage.

2

3. Application Method www.akkasgroup.com
Pursuant to the first paragraph of Article 13 of the KVKK; applications to be made regarding
these rights must be submitted to us in writing and signed or by other methods determined by
the Personal Data Protection Board (“Board”).
In this context, applications to be made in writing, by printing out this form;
– By the Applicant’s personal application by hand,
– Through a notary,
– Registered electronic mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature or
– The applicant has previously notified us and is registered in our system
e-mail to be sent from the electronic mail address of the applicant.
Below, the written application regarding how the written applications will be delivered to us
information is provided on specific channels.
Application Method Application Submission
Information to be specified

Where to Apply
Address

In Person Application
(Application
the owner himself
identification document
to apply with)

The envelope should be
marked “Personal
Data Protection Law
Request for Information”
will be written.

Emin Sinan Mah. Piyer Loti
Cad. No:28 İç Kapı No:1
Fatih/İstanbul

Notification via notary
public

The notification envelope
should be marked “Personal
Data Protection Law
Request for Information”
will be written.

Emin Sinan Mah. Piyer Loti
Cad. No:28 İç Kapı No:1
Fatih/İstanbul

Application with Mobile
Signature or E-mail [The
data previously notified to
the data controller by the
data subject and the data
in the responsible system
registered electronic
use your mailing address
through]

In the subject line of the e-
mail “Protection of Personal

Data Law Information
Request”

info@sunlighthotelistanbul.com

Sunlight Hotel may request additional information and take necessary measures to verify the
identity of the Applicant in applications to be made by the Applicant via e-mail.
In accordance with the second paragraph of Article 13 of the KVKK, your applications
submitted to us will be responded in writing or electronically within thirty days from the date
of notification or receipt of your request, depending on the nature of the request.

3

4. Your Identity and Contact Information www.akkasgroup.com
A. Contant Information of the Applicant
Name
Surname
Turkish ID No/Passport No ( if foreign )
Phone Number
E Posta
Residence or Workplace Address

B. Please indicate your relationship with Sunlight Hotel. (such as visitor, customer,
employee, employee candidate, former employee, third party company employee,
shareholder)
􀀀 Such as visitor
􀀀 Customer

􀀀 Employee
􀀀 Employee Candidate
􀀀 Former Employee
􀀀 Other
:

You are in contact within our company
Unit:
Subject:

5. Subject of Request www.akkasgroup.com
Please specify your request in detail within the scope of KVKK:

4

Applicant
Name Surname
Signature (if written application):


—–TR—–

1. Genel Açıklamalar www.akkasgroup.com
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan
kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
Başvuru formu, Neh İnşaat Turizm ve Otelcilik Ulaşım Ticaret Anonim Şirketi (‘’Sunlight
Hotel”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Sunlight Hotel tarafından işlenen kişisel
verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap
verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka
aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti Sunlight Hotel tarafından
ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel
olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru
Sahibi’nindir.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca
Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret
alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya
cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti
kadar ücret talep edilebilir.
2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı
Başvuru Sahibi Sunlight Hotel’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:
1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

2

3. Başvuru Yöntemi www.akkasgroup.com
KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak
başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)
tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
 Noter vasıtasıyla,
 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
 Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
Başvuru Yöntemi Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı
Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek
kimliğini tespit edici belge
ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Emin Sinan Mah. Piyer Loti
Cad. No:28 İç Kapı No:1
Fatih/İstanbul

Noter vasıtasıyla tebligat Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Emin Sinan Mah. Piyer Loti
Cad. No:28 İç Kapı No:1
Fatih/İstanbul

Mobil İmza ya da E-posta
İle Başvuru [İlgili kişi
tarafından veri
sorumlusuna daha önce
bildirilen ve veri
sorumlusunun sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak
suretiyle]

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin
Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”

info@sunlighthotelistanbul.com

Sunlight Hotel, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru
Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri
alabilecektir.

3

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince,
talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı
veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz www.akkasgroup.com
A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad
Soyad
Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)
Telefon
E Posta
İkamet veya İşyeri Adresi

B. Lütfen Sunlight Hotel ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan,
çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
􀀀 Ziyaretçi
􀀀 Müşteri
􀀀 İş ortağı

􀀀 Çalışan
􀀀 Çalışan adayı
􀀀 Eski Çalışan
􀀀 Diğer
:

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz
Birim:
Konu:

5. Talep Konusu www.akkasgroup.com
Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

4

Başvuru Sahibi
Adı Soyadı:
İmza (yazılı başvuru ise):